VERNON PRINSLOO

Giảng viên

Với 18 năm kinh nghiệm giảng dạy tại UK và quốc tế, và sở hữu chứng chỉ CELTA.

Xem chi tiết

HANNAH KATE RIDLEY

Giảng viên

Với 18 năm kinh nghiệm giảng dạy tại UK và quốc tế, và sở hữu chứng chỉ CELTA.

Xem chi tiết

Georgia Iris Bird

Giảng viên

Với 18 năm kinh nghiệm giảng dạy tại UK và quốc tế, và sở hữu chứng chỉ CELTA.

Xem chi tiết

Emile Strydom

Giảng viên

English teacher - Center for Foreign Economic Research, Training and Consultancy

Xem chi tiết

Đăng ký nhận tư vấn từ chuyên gia

Đăng ký tư vấn
học thử miễn phí

Đăng ký tư vấn