𝐓𝐀̂́𝐓 𝐓𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐀̣̂𝐓 𝐕𝐄̂̀ 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐖𝐑𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐒𝐊 𝟐

1. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TASK 2
Đây là phần thi thứ hai của bài thI IELTS WRITING học thuật (IELTS Academic Writing Test)
Cần viết một bài luận có độ dài ít nhất là 250 từ trong vòng 40 phút
Phần thi task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm của phần thi Writing
Các câu hỏi sẽ liên quan đến những vấn đề quen thuộc mà mọi người trên thế giới quan tâm
 
2. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
4 tiêu chí chấm điểm bao gồm:
  • Task achievement: khả năng trả lời vấn đề bài thi đưa ra
  • Coherence and cohesion: tính gắn kết và liền mạch ccuracasc câu và đoạn văn
  • Lexical resource: vốn từ vựng được sử dụng trong bài
  • Grammatical Range & Accuracy: biết và sử dụng chính xác các cấu trúc ngữ pháp
 
3. BỐ CỤC BÀI VIẾT
Introduction: Mở bài
Supporting Paragraph 1: Thân bài 1
Supporting Paragraph 2: Thân bài 2
Conclusion: Kết luận
 
4. CÁC CÂU HỎI TRONG WRITING TASK 2
Dạng 1: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree
Dạng 2: Discussion (Disscuss both views)
Dạng 3: Problem & Solution
Dạng 4: Advantage and Disadvantage
Dạng 5: 2-part Question

Bài viết liên quan

Những nguồn mà bạn có thể cải thiện kĩ năng Reading
Những nguồn mà bạn có thể cải thiện kĩ năng Reading
Cách học IELTS hiệu quả và khoa học
Cách học IELTS hiệu quả và khoa học
Phương pháp ôn luyện kỹ năng SPEAKING, LISTENING IELTS
Phương pháp ôn luyện kỹ năng SPEAKING, LISTENING IELTS
Phương pháp ôn luyện kỹ năng WRITING, READING IELTS
Phương pháp ôn luyện kỹ năng WRITING, READING IELTS