Những điều cần biết về phần thi IELTS Speaking

1. Bài thi IELTS Speaking là cuộc trò chuyện trực tiếp giữa thí sinh và giám khảo trong phòng thi.
 
2. Chỉ có một bài thi nói dành cho tất cả các thí sinh (dù bạn có tham gia hình thức Academic và General Training).
 
3. Bài thi nói của bạn sẽ được ghi âm lại để bạn có thể phúc khảo sau này.
 
4. Đây là một bài kiểm tra không chính thức.
 
5. Giám khảo đặt câu hỏi, cũng sẽ chính là người quyết định số điểm của bạn.
 
6. Bài kiểm tra sẽ kéo dài từ 11-14 phút (không dài hơn, cũng không ít hơn)
 
7. Giám khảo sẽ là người kiểm soát thời gian, cùng độ dài câu trả lời của bạn.
 
8. Bài thi IELTS Speaking sẽ gồm các phần chính:
  • Part 1 (thời gian từ 4-5 phút): sẽ là phần kiểm tra ID và chào hỏi ban đầu
  • Part 2 (thời gian từ 1-2 phút): thí sinh sẽ nhận được 1 thẻ Cue chứa đề bài và 1 phút để chuẩn bị, sau đó bạn sẽ phải trình bày bài nói của mình với giám khảo.
  • Part 3 (thời gian từ 4-5 phút): phần thảo luận. Giám khảo sẽ đặt cho bạn những câu hỏi có liên quan đến vấn đề mà bạn đã nói trong phần Part 2.
 
9. 4 tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Speaking
  • Sự lưu loát và tính logic (chiếm 25%)
  • Từ vựng (chiếm 25%)
  • Ngữ pháp (chiếm 25%)
  • Phát âm (chiếm 25%)

Bài viết liên quan

Những nguồn mà bạn có thể cải thiện kĩ năng Reading
Những nguồn mà bạn có thể cải thiện kĩ năng Reading
Cách học IELTS hiệu quả và khoa học
Cách học IELTS hiệu quả và khoa học
Phương pháp ôn luyện kỹ năng SPEAKING, LISTENING IELTS
Phương pháp ôn luyện kỹ năng SPEAKING, LISTENING IELTS
Phương pháp ôn luyện kỹ năng WRITING, READING IELTS
Phương pháp ôn luyện kỹ năng WRITING, READING IELTS