Untitled

KINDY

KINDY STT Tên khoáCourse name Yêu cầu đầu vào (CEFR) Thời lượng [giờ] buổi/ 1 tuần Số

Xem chi tiết

KIDS (Option 1.5h)

KIDS STT Tên khoáCourse name Yêu cầu đầu vào (CEFR) Thời lượng [giờ] buổi/ 1 tuần Số t

Xem chi tiết

KIDS (Option 2h)

KIDS STT Tên khoáCourse name Yêu cầu đầu vào (CEFR) Thời lượng [giờ] buổi/ 1 tuần Số t

Xem chi tiết

TEENS

Mục tiêu khóa học Rèn luyện và nâng cao sự tự tin không chỉ trong sử dụng tiếng Anh học ...

Xem chi tiết

Luyện Thi IELTS

“Các khóa Luyện thi IELTS tại Sydney Academy trải rộng từ trình độ sơ cấp, trung cấp đến nâng ...

Xem chi tiết

Khóa Học IELTS Cấp Tốc

Học viện Anh Ngữ Quốc Tế Sydney Chuẩn bị Khai Giảng Khoá học IELTS Cấp Tốc

Xem chi tiết

EDUSTATION IELTS ONLINE

Học viện Anh Ngữ Quốc Tế Sydney mở khóa học “EDUSTATION IELTS ONLINE”

Xem chi tiết

Đăng ký tư vấn
học thử miễn phí

Đăng ký tư vấn