KINDY

KINDY STT Tên khoáCourse name Yêu cầu đầu vào (CEFR) Thời lượng [giờ] buổi/ 1 tuần Số

Xem chi tiết

KIDS (Option 2h)

KIDS STT Tên khoáCourse name Yêu cầu đầu vào (CEFR) Thời lượng [giờ] buổi/ 1 tuần Số t

Xem chi tiết

KET, PET

Mục tiêu khóa học Rèn luyện và nâng cao sự tự tin không chỉ trong sử dụng tiếng Anh học ...

Xem chi tiết

Đăng ký tư vấn
học thử miễn phí

Đăng ký tư vấn