Chương trình khảo thí

• Các bài thi đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp theo chuẩn Cambridge / IELTS / TOEIC…

• Các bài thi đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp thương mại theo chuẩn BEC (Business English Certificate)

• Các bài thi đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp công việc đặc thù được thiết kế riêng theo chuẩn Quốc Tế như bài thi trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Khách sạn-Nhà hàng, Hàng không, Luật, …

Đăng ký ngay

Đăng ký tư vấn
học thử miễn phí

Đăng ký tư vấn